Vaste activiteiten

Dinsdag t/m Zaterdag 13:30-16:00u
Inloop met gratis koffie
 
Vrijdag en zaterdag 10:00-12:30u
Inloopochtend
 
Vrijdagochtend 10:00-11:30u
Creatieve ochtend
 
Vrijdagmiddag 12:30-13:30u
Gratis lunch
(opgeven in het inloophuis of per email)
 
1x per 3 weken op vrijdag 13:30-14:30u
Bijbelleesuur
 
Elke laatste donderdag van de maand
Diner
Tijdig opgeven in het inloophuis of per mail
 
Elke 2e dinsdag van de maand
Taalmaaltijd
Graag aanmelden in het inloophuis of app/bel/sms naar 06 275 80 647
© Inloophuis Elim 2019        Sitemap        Activiteiten        Contact
Inloophuis Elim is een initiatief van de Gereformeerde Gemeente Amersfoort